A felmondás, az azonnali hatályú felmondás és a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésének elhatárolása

A 2012-es év kulcsfontosságú volt a munkajog területén tevékenykedő jogászok számára, ugyanis ebben az évben került elfogadásra és lépett hatályba az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény). A törvény több területen is átalakította a korábbi szabályozást (például a kártérítési szabályok terén). A továbbiakban nem beszélhetünk rendes és rendkívüli felmondásról a munkaviszony megszüntetésének terén, a régi jogintézményeket a felmondás és azonnali hatályú felmondás váltják fel (az átnevezést elsősorban a bírósági gyakorlatban kialakult szóhasználat indokolta).
A cikk a felmondás, azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés (a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése) szabályait és eseteit határolja el, érhetően elmagyarázva az egyes esetekre vonatkozó szabályokat.