Emisszió mérés és Légszennyezés mérés

Emisszió mérés, emisszió vizsgálat és pontforrás kibocsátás mérés, telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint. Emissziós vizsgálat és emisszió mérése. Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk tevékenysége a légszennyezés mérés és légszennyezés vizsgálat széles körét lefedi, mint például pontforrás légszennyezés mérés, környezeti légszennyezettség mérés, munkahelyi légszennyezés vizsgálat, egyéb belső téri légterek vizsgálata, beleértve a tisztatereket is. Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra és kvarc mérése. Kültéri (környezeti) levegőminőség (immisszió) vizsgálat. Szálló por vizsgálatok: koncentráció, összetétel, szemcseméret eloszlás, diffúziós mintavétel, monitoring rendszer tervezése és üzemeltetése.